Schoolzoeker

Vind hier onze scholen

Vacatures


Voor alle sollicitaties in de scholen raadpleegt u best het overzicht op de website van de VDAB.


Voor spontane sollicitaties: stuur uw cv vergezeld van een motivatiebrief naar de personeelsdienst

Vacatures Scholengroep Brussel

Werken bij Scholengroep Brussel

Werken als leraar of in een kinderdagverblijf

Wie graag aan de slag wil in een van de vele instellingen van Scholengroep Brussel, vindt de openstaande vacatures hiernaast in de linker kolom. Spontaan solliciteren mag ook altijd door je cv en motivatiebrief te sturen. Sollicitaties voor de kinderdagverblijven en peuterklassen richten zich tot de directeur van de Kinderdagverblijven, Sabine Winters. De verantwoordelijke voor het kleuter- en basisonderwijs is Pascal Onderdonk. Hij is coördinerend directeur basisonderwijs. Sollicitaties op secundair niveau mag je bezorgen via Erwin De Mulder, coördinerend directeur SO. Voor alle andere sollicitaties, gelieve contact op te nemen met de personeelsdienst. Solliciteren via de gewone post kan ook. Het adres is: Scholengroep Brussel, Oud-Strijderslaan 200 te 1140 Evere. Telefonisch is de personeelsdienst alle werkdagen te bereiken op het nummer 02 727 06 73.

Werken in andere opdrachten

Zowel op niveau van de instellingen als bij de centrale diensten werken er mensen met een administratief en technisch profiel. In elke instelling zijn er wel één of meerdere collega's op het vlak van ICT, technisch onderhoud of schoonmaak. Mobiele technische equipes verzorgen de schooldomeinen en nemen o.a. de groendienst voor hun rekening. Ook voor deze jobs kan je solliciteren. Hiervoor neem je eveneens contact op via de personeelsdienst, telefonisch via het nummer 02 727 06 73 of via hetzelfde postadres als hierboven.

Privacy Policy | Disclaimer | Sitemap | © Scholengroep Brussel 2015 v1506