Internationalisering

Missie

Scholengroep Brussel is gelegen in de hoofdstad van Europa en weerspiegelt daarvan ook de multiculturele verscheidenheid. Handelend in een mondiale en steeds verder globaliserende omgeving en samenleving streven wij ernaar onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op een uitdagende toekomst.

Binnen het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap draagt Scholengroep Brussel de waarden en normen uit van het Pedagogisch Project van het GO! (PPGO!). Daarmee wil ze niet enkel kwaliteitsvol en innovatief onderwijs aanbieden en dat continu optimaliseren en professionaliseren, maar ook elke leerling en cursist de kans bieden om door te groeien naar een maatschappelijke persoonlijkheid.

Scholengroep Brussel beseft dan ook dat niet enkel de kwaliteiten van de wereldstad Brussel moeten worden aangewend om uit te munten in onderwijs, maar evenzeer de opportuniteiten die buiten onze regio- en landgrenzen gegrepen kunnen worden. Om die reden zet Scholengroep Brussel binnen haar algemeen beleid in op internationalisering.

Internationlization GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Projecten

PACT (AMIF) - promotor

What do you want to do ?

ERASMOBILITY

Erasmobility.com is een gratis online platform waar scholen stageplaatsen voor leerlingen in beroepsonderwijs in een ander Europees land kunnen aanbieden en raadplegen.

Samen met partnerscholen uit Portugal, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Roemenië, Spanje, UK en Ierland werk de scholengroep aan het updaten van het platform. Het doel van het project is om het Erasmobility-platform verder te ontwikkelen, te optimaliseren, wijd te verspreiden en te promoten naar alle Belgische VET-scholen (net- en taalgrensoverschrijdend).

http://www.erasmobility.com/en/

https://www.youtube.com/watch?v=Oc5LLGVleEM


 

 

 

New mail

What do you want to do ?
New mail

Privacy Policy | Disclaimer | Sitemap | © Scholengroep Brussel 2015 v1506