Contact

(go to English version)

Ellen von Arx
Coördinator Internationalisering
GO! Scholengroep Brussel
Oud-Strijderslaan 200
B-1140 Brussel
ellen.von.arx@sgrbrussel.be
Tel. +32 (0)485 17 35 94 

What do you want to do ?
New mail

Internationalisering

Visie

Scholengroep Brussel is zich bewust van haar uitdagende en identiteitsbepalende rol binnen het onderwijs en onze maatschappij, zeker binnen een internationale context. Door internationalisering in te bedden in haar algemeen beleid beoogt onze scholengroep immers niet enkel haar maatschappelijke taak te vervullen, maar tevens haar uitstraling als dynamische en innovatieve organisatie binnen het GO! te versterken.

Een integraal beleid omtrent internationalisering vereist de medewerking van en samenwerking tussen alle actoren binnen de organisatie. Scholengroep Brussel wil dan ook zowel leerlingen en cursisten, leerkrachten en andere personeelsleden, afzonderlijke instellingen alsook de verschillende scholengemeenschappen, elk met zijn of haar eigen identiteit en cultuur, noden en doelstellingen, zowel inhoudelijk als via mobiliteiten betrekken in het internationaliseringsbeleid en –proces.

Scholengroep Brussel wil via internationalisering de samenwerking tussen de verschillende actoren versterken. Zo willen we hen stimuleren om elkaars goede praktijken, kennis en expertise maar eveneens die van internationale actoren te delen, te bundelen en zo te versterken met het oog op professionalisering en een gestructureerd en kwaliteitsvol onderwijsbeleid. Dergelijke samenwerkingsverbanden kunnen niet enkel de vorm aannemen van projecten, maar moeten ook doelgerichte vorming, interdisciplinaire visieontwikkeling en andere initiatieven mogelijk maken.

Een dergelijk duurzaam, geïntegreerd en dynamisch internationaliseringsbeleid draagt bij tot onze kerntaak als onderwijsorganisatie en bevordert de positie van Scholengroep Brussel op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal gebied.

Missie - Doelstellingen
Internationlization GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Privacy Policy | Disclaimer | Sitemap | © Scholengroep Brussel 2015 v1506