Schoolzoeker

Vind hier onze scholen

Vacatures


Voor alle sollicitaties in de scholen raadpleegt u best het overzicht op de website van de VDAB.


Voor spontane sollicitaties: stuur uw cv vergezeld van een motivatiebrief naar de personeelsdienst

Scholengroep Brussel

In 1988 en naar aanleiding van de 3de staatshervorming waarbij de bevoegdheid van Onderwijs naar de gewesten werd overgeheveld, ontstond aan Vlaamse zijde het Gemeenschapsonderwijs, ondertussen beter bekend als het GO! Begin 2000 besliste het GO! om al zijn scholen te clusteren in scholengroepen. Een idee dat pas recent, 15 jaar later, werd overgenomen door het vrij onderwijs. Momenteel zijn er 26 scholengroepen in Vlaanderen en 1 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met name Scholengroep Brussel, een van de grootste. Hij verenigt alle instellingen van Nederlandstalig onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Al jaren kent Scholengroep Brussel een gestage groei met een stijgend aantal leerlingen én instellingen. Vandaag omvat de scholengroep 101 instellingen op 76 locaties waar een kleine 3.300 collega’s elke dag klaar staan om 23.000 kinderen, leerlingen en cursisten te begeleiden in hun persoonlijke groei en ontwikkeling.

Dat er voorlopig nog geen einde komt aan de groei, bewijst het feit dat de scholengroep de laatste tien jaar maar liefst negen nieuwe basisschooltjes opende om aan het nijpend tekort een oplossing te bieden. Wat ons betreft blijven we in de mate van het financieel mogelijke verder ijveren voor nòg meer basisscholen, niet alleen omdat elk kind recht heeft op onderwijs maar omdat het cruciaal is en garant staat voor een betere toekomst!


 J
urgen Wayenberg 
Algemeen directeur Scholengroep Brussel

Internationlization GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Privacy Policy | Disclaimer | Sitemap | © Scholengroep Brussel 2015 v1506