Vacatures


Voor alle sollicitaties in de scholen raadpleegt u best het overzicht op de website van de VDAB.


Voor spontane sollicitaties: stuur uw cv vergezeld van een motivatiebrief naar de personeelsdienst

Secundair Onderwijs Scholengroep Brussel

Secundaire scholen

Project GO! Atheneum KoekelbergIn het secundair onderwijs krijgen ruim 6.400 leerlingen les in één van de 17 scholen van de scholengroep, verspreid over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het kosmopolitisch karakter van de hoofdstad zorgt voor een rijke diversiteit. Zo is het ook met onze athenea, die telkens net iets anders zijn, elk met eigen accenten en specifieke troeven. Maar ondanks de vele verschillen ligt de focus vooral op wat ons verbindt, met als rode draad het gemeenschappelijk Pedagogisch Project van het GO! (PPGO!).

 

Het GO! is neutraal en pluralistisch. Dit betekent dat alle kinderen, ongeacht hun afkomst, hun politieke, culturele of sociale achtergrond of hun geaardheid, bij de scholengroep welkom zijn. Elke leerling heeft recht op dezelfde kansen. Super- of minderbegaafd, wij bieden steeds een passende begeleiding en ondersteuning opdat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. Binnen het ruim kwaliteitsvol opleidingsaanbod vindt elke leerling dé school die past bij zijn of haar talenten en interesses. Leerling gerichtheid, inspraak en engagement zijn onze kernwaarden. Kennisoverdracht en attitudevorming onze kerntaken. Naast kennis en inzicht, hechten we ook veel belang aan vaardigheden en attitudes, en een kritische en creatieve ingesteldheid ten aanzien van mens, natuur en samenleving.

 

Coördinerend directeur Secundair Onderwijs Erwin De Mulder.

Internationlization GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Privacy Policy | Disclaimer | Sitemap | © Scholengroep Brussel 2015 v1506