Vacatures


Voor alle sollicitaties in de scholen raadpleegt u best het overzicht op de website van de VDAB.


Voor spontane sollicitaties: stuur uw cv vergezeld van een motivatiebrief naar de personeelsdienst

Internaat Scholengroep Brussel

Internaten

GO! Scholengroep Brussel telt vijf internaten met elk hun eigen doelstellingen en werking.

GO! Tehuis voor Foorreizigers- en Schipperskinderen is een internaat voor kinderen van wie de ouders geen vaste verblijfplaats hebben. In het internaat kunnen kinderen tot 18 jaar terecht en ze zijn er opgedeeld in leefgroepen volgens leeftijd. Meer informatie: https://www.tehuisbrussel.be/internaat

GO! Internaat Heemschool is gelegen op dezelfde campus als Heemschool 1 (buitengewoon onderwijs type 2 en 4) en Heemschool 2 (buitengewoon secundair onderwijs OV1 en OV2). Het internaat biedt hen een vaste structuur in een huiselijke sfeer. Gezien de grote verscheidenheid tussen de kinderen onderling en hun persoonlijke zorgvraag, zijn er verschillende leefgroepen met een onderverdeling op basis van leeftijd, zelfstandigheid en de nood aan structuur. Meer informatie: https://www.campusheemschool.be/internaat

GO! Internaat COOVI is een autonoom Nederlandstalig internaat gelegen op de COOVI campus in Anderlecht. Het internaat is toegankelijk voor elke leerling die ingeschreven is in een Nederlandstalige secundaire school in Brussel. De werking van het internaat concentreert zich rond 3 pijlers: studie, opvoeding en (ontspanning) activiteiten in een huiselijke sfeer. Meer informatie: http://www.coovi.be/nl/internaat

GO! Internaat De Tuinen, is een sfeervol internaat voor jongens en meisjes van 5 tot en met 18 jaar. De leer- en leefgemeenschap geeft hen de kans zich te ontplooien tijdens allerlei vrije en geleide activiteiten. Begeleiding bij het maken van huiswerk, het instuderen van lessen, maar ook veilig spelen en sporten op de sportterreinen in een groene omgeving. Elk kind heeft een eigen slaapkamer met lavabo en kan gebruik maken van de gezellige leefruimten.

GO! Internaat De Muze is verbonden aan GO! Kunsthumaniora Brussel en biedt een warme tweede thuis voor de leerlingen van de kunsthumaniora.

 


What do you want to do ?
New mail

Privacy Policy | Disclaimer | Sitemap | © Scholengroep Brussel 2015 v1506