Vacatures


Voor alle sollicitaties in de scholen raadpleegt u best het overzicht op de website van de VDAB.


Voor spontane sollicitaties: stuur uw cv vergezeld van een motivatiebrief naar de personeelsdienst

Castor Centrum Leren en Werken van Scholengroep Brussel

Castor: Centrum Leren & Werken

Castor begeleidt jongeren via een individueel leertraject naar een plaats op de arbeidsmarkt en de integratie in de maatschappij. Als centrum willen we jongeren leren geloven in eigen talenten. Hiervoor wordt een kwaliteitsvolle screening en inschaling voorzien. Ouders en jongeren krijgen uitvoerige info over het individueel traject van de jongere. Daarbij wordt gestreefd naar een voltijdse invulling op maat van de jongere, wat normaal gezien moet leiden tot een studiebekrachtiging.    

Zorgzame school

Aangezien Castor een Centrum Leren en Werken is, zijn de leerlingen er maar twee dagen aanwezig. Toch vindt de school het belangrijk dat iedereen zich er goed voelt. Castor wil alle leerlingen een positieve, onthalende en stimulerende leeromgeving aanbieden en streeft ernaar dat elke leerling zijn plaats vindt op school, zich er thuis voelt en er zich kan ontplooien. Castor is een kleine school waardoor iedereen elkaar snel kent. Leerkrachten en begeleiders kennen de leerlingen dan ook persoonlijk en volgen hun traject op de voet.  

Ga hier naar de website van Castor of kijk op de kaart.

CLW Castor
Groenstraat 260, 1800 Vilvoorde
Tel.: 02 251 41 87 / Fax: 02 251 04 16
E-mail: info@clwcastor.be
Website: www.clwcastor.be.be


Goedele Swillens
is waarnemend coördinator van Castor.

Privacy Policy | Disclaimer | Sitemap | © Scholengroep Brussel 2015 v1506