Vacatures


Voor alle sollicitaties in de scholen raadpleegt u best het overzicht op de website van de VDAB.


Voor spontane sollicitaties: stuur uw cv vergezeld van een motivatiebrief naar de personeelsdienst

Buitengewoon Onderwijs Scholengroep Brussel

Buitengewoon onderwijs

Buitengewoon Onderwijs Scholengroep BrusselElk kind is een unieke persoonlijkheid met eigen interesses, talenten en ambities. Zo is het ook bij kinderen en volwassenen die op bepaalde vlakken anders gevormd zijn en in hun opties en keuzes begrensd zijn. Maar eerder dan in beperkingen, denken we het liefst in mogelijkheden. Gelijke kansen en maximale leerernst voor elke leerling nastreven, door een aanpak op maat, dàt is het engagement van ons team. En op die manier willen we onze leerlingen laten uitgroeien tot een voor hun kunnen maximale zelfredzaamheid en tot verdraagzame, respectvolle, positief kritische, mondige en leergierige persoonlijkheden. Omdat geluk niets met perfectie te maken heeft.

 

Scholengroep Brussel beschikt over verschillende instellingen voor buitengewoon onderwijs op secundair niveau en een MPI bestaande uit instelling voor kleuter- basisonderwijs. Verder zijn er nog een internaat en een opvangcenter.

Heemschool 1 - MPI

Buitengewoon kleuter- en lager onderwijs voor jongens en meisjes met een matige tot ernstige mentale handicap (type 2) die al dan niet bijkomend een motorische/fysieke handicap (type 4) of een autisme spectrumstoornis hebben. Kinderen van 2,5 tot 13 jaar kunnen hier terecht. Het professionele team helpt, verzorgt en koestert de kinderen. De focus ligt op wat kinderen wel kunnen, in plaats van op wat ze niet kunnen. Er wordt gewerkt in kleine groepjes, zodat de leerlingen maximale aandacht en omkadering krijgen.


Maaike De Winne is directeur van het MPI.

 


Heemschool 2 - BuSO

Heemschool 2 is een Nederlandstalige school voor buitengewoon onderwijs op secundair niveau. De school staat open voor matig/ernstig mentaal en/of fysiek beperkte leerlingen (type 2 en 4).

Barbara Danis is Campusdirecteur Heemschool.Internationlization GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Privacy Policy | Disclaimer | Sitemap | © Scholengroep Brussel 2015 v1506