SCHOLENGROEP BRUSSEL omvat 31 kinderdagverblijven, 38 basisscholen, 17 scholen SO, 5 DKO, 2 Centra Volwassenen-onderwijs, 1 CLB en 1 centrale keuken op 74 domeinen met zo'n 3.300 personeelsleden en ruim 27.000 leerlingen/cursisten.

Schoolzoeker

Vind hier onze scholen

Vacatures

Directeur GO! Muziekacademie Anderlecht

Voor alle sollicitaties in de scholen raadpleegt u best het overzicht op de website van de VDAB.


Voor spontane sollicitaties: stuur uw cv vergezeld van een motivatiebrief naar de personeelsdienst

banner

Scholengroep Brussel in actie !

Friday, October 9, 2020

GO! Scholengroep Brussel bundelt vier jaar kritische gesprekken met leerlingen in publicatie ‘In Dialoog’


Op 8 oktober kondigde GO! Scholengroep Brussel de publicatie aan van het boek ‘In Dialoog’ van de auteurs Montasser AlDe’emeh, arabist, islamoloog en jihadisme-onderzoeker en Werner de Saeger, expert religieus recht. Met dit boek versterkt en verdiept het GO! Brussel zijn diversiteitsbeleid in het kader van het Project Positieve Grensverleggende Interactie (PPGI!). Hiermee wil de scholengroep directies en schoolteams beter leren omgaan met conflicten en discussies die kunnen ontstaan uit de grote diversiteit aan achtergronden in de klas. De scholengroep zet hiervoor versterkt in op kritisch leren denken om de weerbaarheid van zijn leerlingen én onderwijzend personeel te vergroten.

Het boek is het resultaat van vier jaar veldonderzoek in 39 basis- en 17 secundaire scholen van GO! Scholengroep Brussel. Het geeft een gedetailleerd beeld van de verzuchtingen en bekommernissen van leerlingen die in de grootstedelijke Brusselse context op zoek zijn naar hun identiteit en plaats in de samenleving.

Het boek ‘In dialoog’ is geen eindpunt maar een volgende stap in het ‘Project Positieve Grensverleggende Interactie’ (PPGI!). De scholengroep zal verder investeren in allerlei initiatieven om het kritisch denkvermogen van de leerlingen te stimuleren.  De klas- en individuele gesprekken met Montasser AlDe’emeh worden verdergezet en het team ‘kritisch denken’ werd sinds vorig schooljaar uitgebreid met Hasna Ait-Hamou en Sara Bouabbi.  Daarnaast zal GO! Scholengroep Brussel verder investeren in onderzoek. Er zullen ook studiedagen worden georganiseerd en ervaringen worden gedeeld met andere scholengroepen van het GO! Ten slotte wordt er gezocht naar samenwerkingsverbanden om het project Europees en internationaal uit te rollen.

‘In Dialoog’ is een co-editie van Politeia en VUBPRESS en is verkrijgbaar via deze link.

 

 

Tuesday, September 22, 2020

Nieuw gebouw voor GO! Basisschool De Iris

Op dinsdag 15 september vond de inhuldiging van de nieuwbouw van GO! Basisschool De Iris in Ukkel plaats in aanwezigheid van minister Sven Gatz, Raymonda Verdyck,  afgevaardigd bestuurder van het GO!, en Julien Meganck, voorzitter van de Raad van  Bestuur van Scholengroep Brussel.

Het architectenbureau B-ild koos voor een uniek architecturaal concept waarbij het bestaande schoolgebouw behouden bleef en de nieuwbouw er als een tafel overheen geplaatst werd. De basisschool ligt samen met het atheneum op hetzelfde domein dat op 15 september ook officieel werd ingehuldigd als 'Campus Kalevoet'.

 
Tuesday, May 26, 2020

Virtuele opendeurdagen

Om leerlingen van het 6de leerjaar basisonderwijs en hun ouders voldoende te informeren en te ondersteunen bij hun schoolkeuze, organiseren GO! COOVI Secundair Onderwijs en GO! Kunsthumaniora Brussel een virtuele opendeurdag. Hiervoor breidden ze hun website uit met toepassingen voor een virtueel bezoek aan het schoolgebouw, filmpjes en getuigenissen van de verschillende opleidingen en chatrooms. Ze doen dat elk op hun eigen creatieve manier.

Voor GO! Kunsthumaniora Brussel geeft directeur, Serge Algoet,  in een  filmpje op de website www.kunsthumaniorabrussel.be uitgebreid informatie over het ruime aanbod van opleidingen in podiumkunsten en de toelatingsproeven. David De Decker, beheerder van het internaat De Muze van de kunsthumaniora, vertelt in een filmpje over de visie en opvoedkundige aanpak van het internaat. Op zondag 24 mei konden geïnteresseerden online vragen stellen aan de leerkrachten. De school blijft digitaal open.


GO! COOVI Secundair Onderwijs organiseert op 3 juni een 360° virtuele rondleiding. Met een teasing filmpje op de website http://coovi.be/secundair-onderwijs kondigt de school de online opendeurdag aan. Op 3 juni krijgt de bezoeker toegang via een link op de website en/of Facebook pagina van de school en komt eerst op de chatroom van het onthaal. Daar wordt hij doorverwezen naar de chatrooms van de verschillende opleidingen. De vakleerkrachten, leerlingbegeleiding en directie zijn op 3 juni in de school aanwezig om vanuit verschillende lokalen de vragen in de chatrooms te beantwoorden. 


Thursday, April 23, 2020

‘Stay-in-touch’ initiatieven helpen om terugkeer naar kinderdagverblijf vlotter te laten verlopen

Om genoeg in contact te blijven met ouders en kinderen die sinds de lockdown niet naar de kinderopvang komen, nemen de kind begeleiders van onze 31 kinderdagverblijven dagelijks talloze creatieve initiatieven. Een telefoontje met de ouders om te vragen hoe het met hen en met hun kindje gaat, tips op Facebook voor knutsel- en spel activiteiten, video posts met liedjes en voorlees verhaaltjes, instructiefilmpjes over handen wassen of babymassage, uitdagingen om samen met mama of papa een tekening te maken. Met al deze initiatieven wil de scholengroep, zodra de maatregelen het toelaten, de terugkeer van de kinderen naar het kinderdagverblijf zo vlot mogelijk laten verlopen.

 
Monday, March 30, 2020

Leerlingen GO! Kunsthumaniora Brussel maken corona-liedLeerlingen van Kunsthumaniora Brussel maakten een 'coole' corona-rap.
Of hoe een crisis de creativiteit kan aanwakkeren...
Bekijk de videoclip en geniet! https://www.youtube.com/watch?v=bFqV-cGsPrU&feature=youtu.be
12345678910 Last
Internationlization GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

OUDER-SCHOOL
SAMENWERKING

Warm, welkom en wederkerig inspiratieboek voor kleuterscholen voor een goede, wederkerige ouder-schoolsamenwerking! Meer.

Brochure SO

De brochure met het volledige aanbod secundair onderwijs vindt u hier

Privacy Policy | Disclaimer | Sitemap | © Scholengroep Brussel 2015 v1506