Vacatures


Voor alle sollicitaties in de scholen raadpleegt u best het overzicht op de website van de VDAB.


Voor spontane sollicitaties: stuur uw cv vergezeld van een motivatiebrief naar de personeelsdienst

Kinderopvang Scholengroep Brussel

Kinderopvang

De vzw Gibbon (Gemeenschapsinitiatief voor Buitenschoolse Brusselse Opvang in het Nederlands) werd opgericht door de basisscholen van Scholengroep Brussel om de voor- en naschoolse opvang te organiseren en te stroomlijnen. Zo zorgt Gibbon voor opleidingen en coaching van personeelsleden op de verschillende domeinen en voor de professionalisering van de opvang in het algemeen. Iedere vestiging van Gibbon kan rekenen op een voldoende bezetting van gekwalificeerd personeel en beschikt over voldoende middelen voor de aankoop van materialen en meubilair. Ondertussen breidde Gibbon uit naar het voorschools toezicht.

De contactpersoon voor GIBBON is Barbara Danis.
U kan haar telefonisch contacteren via het nummer 02 262 02 60

Privacy Policy | Disclaimer | Sitemap | © Scholengroep Brussel 2015 v1506