Schoolzoeker

Vind hier onze scholen

Vacatures


Voor alle sollicitaties in de scholen raadpleegt u best het overzicht op de website van de VDAB.


Voor spontane sollicitaties: stuur uw cv vergezeld van een motivatiebrief naar de personeelsdienst

Missie en Visie Scholengroep Brussel

Extra diensten

De hoofdopdracht van onze instellingen ligt dan wel op het pedagogische vlak, dat neemt niet weg dat sommige extra diensten onontbeerlijk zijn voor de goede werking terwijl andere zorgen voor een welgekomen en bijkomende extra service. Deze extra diensten van Scholengroep Brussel zijn:

  • De kinderopvang die de scholengroep organiseert via de vzw Gibon.
  • Via Agape, de eigen centrale keuken van de scholengroep, worden kant en klare warme maaltijden geleverd aan eigen instellingen en externe klanten.
  • Via zijn stadsklassen wil de scholengroep het unieke van Brussel als wereldstad promoten bij scholieren uit heel het land.
  • De vzw BOCO organiseert op het vlak van cultuur jaarlijks een aantal activiteiten voor scholen, leerlingen en cursisten.
  • Bijzondere aandacht gaat ook naar het gezondheidsbeleid met een belangrijke opdracht voor de instellingen van Scholengroep Brussel.
  • De dienst veiligheid en preventie is eveneens een faciliterende en controlerende taak weggelegd die (decretaal bepaald) hiërarchisch los staat van de scholengroep.

Privacy Policy | Disclaimer | Sitemap | © Scholengroep Brussel 2015 v1506