SCHOLENGROEP BRUSSEL omvat 31 kinderdagverblijven, 38 basisscholen, 17 scholen SO, 5 DKO, 2 Centra Volwassenen-onderwijs, 1 CLB en 1 centrale keuken op 74 domeinen met zo'n 3.300 personeelsleden en ruim 27.000 leerlingen/cursisten.

Schoolzoeker

Vind hier onze scholen

Vacatures

Coördinator Plage en milieu
Administratief medewerker Financiën

Voor alle sollicitaties in de scholen raadpleegt u best het overzicht op de website van de VDAB.


Voor spontane sollicitaties: stuur uw cv vergezeld van een motivatiebrief naar de personeelsdienst

banner

Scholengroep Brussel in actie !

Coördinator Plage en milieu

Oud-Strijderslaan 200 - 1140 Evere

Coördinator Plage en milieu


Doel van de functie

De scholen zijn onderworpen aan de verplichting om een Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie (PLAGE) op te stellen om het energieverbruik van hun gebouwen te verminderen.  Je onderzoekt en adviseert in dit kader voorstellen en evalueert ze op financiële haalbaarheid.  
In samenwerking met de verantwoordelijken voor uitbating en onderhoud werk je mee om de scholen actief aan te zetten om energie bewust om te gaan binnen de schoolomgeving.
Je volgt eventuele subsidieregelingen op van de diverse overheden, stelt de nodige dossiers op en zorgt voor opvolging hiervan.
Samen met de medewerkers van de dienst preventie en milieu zorg je voor de opvolging van de milieuvergunningen.

Als energiecoördinator ben je verantwoordelijk voor het vormgeven van een energiebeleid en het ontwikkelen van mogelijke maatregelen.
Op basis van je onderzoek en verkregen inzicht doe je voorstellen voor verbeteringen op het terrein van duurzaamheid, energiebesparing.  Daarnaast speel je een belangrijke rol bij het daadwerkelijk realiseren en bewaken van energiebesparende en duurzame maatregelen.
Daarnaast sta je ook in om milieuvergunningen te verkrijgen/vernieuwen van de bestaande schoolinfrastructuur binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Wat verwachten wij?

- Vereiste deskundigheid en/of diploma's: academische deskundigheid op denk-en werkniveau: masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring

- Je bent bij voorkeur een gediplomeerd energiecoördinator

- Beschikken over de actuele kennis van energieontwerp van gebouwen (compactheid, luchtdichtheid, thermische inertie,..) en over de verschillende technische systemen (HVAC, koelingen, hernieuwbare energie, …)
- Beschikken over de nodige vakkennis ifv energiebeheer en de interesse om je kennis uit te breiden ifv milieu
- Je hebt een ruime belangstelling voor de snelle evolutie van moderne technische infrastructuur

 

Wat bieden wij?

- werken binnen de stafafdeling infrastructuur van scholengroep Brussel met mogelijkheid tot flexibele werktijdregeling en op het ritme van de schoolvakanties.

- specifieke opleiding wordt aangeboden

- FT-contract van onbepaalde duur

- ingangsdatum contract: onmiddellijk

 

Solliciteren?

Een aangetekend schrijven met CV en motivatiebrief , uiterlijk 28 augustus 2020, richten aan mevrouw Marisa Molinari, Directeur Infrastructuur scholengroep Brussel, Oud-Strijderslaan 200 te 1140 Evere.

Een eerste selectie op basis van de ingediende motivatiebrief en CV. 

Nadien volgt een selectiegesprek.

 

Voor meer info over de selectieprocedure:

Marisa Molinari, directeur Infrastructuur

02 727 06 80

marisa.molinari@sgrbrussel.be

 

Internationlization GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

OUDER-SCHOOL
SAMENWERKING

Warm, welkom en wederkerig inspiratieboek voor kleuterscholen voor een goede, wederkerige ouder-schoolsamenwerking! Meer.

Brochure SO

De brochure met het volledige aanbod secundair onderwijs vindt u hier

Privacy Policy | Disclaimer | Sitemap | © Scholengroep Brussel 2015 v1506