Schoolzoeker

Vind hier onze scholen

Vacatures

Directeur GO! Muziekacademie Anderlecht

Voor alle sollicitaties in de scholen raadpleegt u best het overzicht op de website van de VDAB.


Voor spontane sollicitaties: stuur uw cv vergezeld van een motivatiebrief naar de personeelsdienst

Secundair Onderwijs Scholengroep Brussel

Secundaire scholen

Project GO! Atheneum KoekelbergOp het vlak van secundair onderwijs volgen zo'n 5.700 leerlingen les aan een van de 17 instellingen van de scholengroep, gespreid over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het kosmopolitisch karakter van de hoofdstad zorgt daarbij voor een rijke diversiteit. Zo is het ook met onze athenea, die telkens net iets anders zijn, elk met eigen accenten en specifieke troeven. Maar ondanks de vele verschillen ligt de focus vooral op wat ons bindt, met als voornaamste rode draad het gemeenschappelijk Pedagogisch Project.

 

Het GO! is neutraal en pluralistisch. Dit betekent dat alle kinderen, ongeacht hun afkomst, hun politieke, culturele of sociale achtergrond of hun geaardheid, bij de scholengroep welkom zijn. Elke leerling heeft recht op dezelfde kansen. Super- of minderbegaafd, wij bieden steeds een passende begeleiding en ondersteuning opdat ieder kind zich optimaal zou kunnen ontwikkelen. Binnen een ruim aanbod aan scholen en studierichtingen kunt u samen met uw dochter of zoon gaan voor de best passende opleiding. Leerlinggerichtheid, inspraak en engagement zijn onze kernwaarden. Kennisoverdracht en attitudevorming onze kerntaken. Naast kennis en inzicht, hechten we tevens veel belang aan vaardigheden en attitudes, en een kritische en creatieve ingesteldheid ten aanzien van mens, natuur en samenleving.

 

Coördinerend directeur Secundair Onderwijs Erwin De Mulder.

Internationlization GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Privacy Policy | Disclaimer | Sitemap | © Scholengroep Brussel 2015 v1506