Schoolzoeker

Vind hier onze scholen

Vacatures


Voor alle sollicitaties in de scholen raadpleegt u best het overzicht op de website van de VDAB.


Voor spontane sollicitaties: stuur uw cv vergezeld van een motivatiebrief naar de personeelsdienst

Contact

(go to English version)
Ellen Pauwels
Projectcoördinator Internationalisering
GO! Scholengroep Brussel
Oud-Strijderslaan 200
B-1140 Brussel
ellen.pauwels@sgrbrussel.be
Tel. +32 (0)477 713 157
Skype: pauwelsellen

Goede wederkerige ouder-schoolsamenwerking


Warm, welkom en wederkerig
is hét inspiratieboek voor kleuterscholen om te werken aan een goede, wederkerige ouder-schoolsamenwerking. 

 

7 proeftuinen met o.a. kleuterscholen, voorschoolse voorzieningen evenals externe partners, zijn ingestapt in het AMIF-project 369 kleuterparticipatie via ouderbetrokkenheid’. Vanuit onze scholengroep droegen GO! BS Balder, GO! BS De Buurt en GO! BS Nellie Melba bij aan deze publicatie. Twee jaar (2017-18) experimenteerden zij met nieuwe vormen en acties inzake een goede ouderschoolsamenwerking. Door een toenemende diversiteit aan gezinnen in onze samenleving worden scholen immers uitgedaagd om het ‘routineuze’ handelen te doorbreken, en om in dialoog te gaan met ouders die niet of onvoldoende vertrouwd zijn met ons kleuter-onderwijssysteem.

Het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie -kortweg AMIF- en de Vlaamse overheid financierden gedurende een periode van 2 jaar 7 proeftuinen waarin scholen samen met partners experimentele acties rond ouder-school samenwerking opzetten, met bijzondere aandacht voor gezinnen met talige en culturele drempels. De verschillende proeftuinen wisselden hun ervaringen uit in een overkoepelend lerend netwerk, begeleid door het expertisecentrum VBJK vzw in samenwerking met Steunpunt Diversiteit en Leren en Universiteit Gent (Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek). De publicatie ‘Warm, welkom en wederkerig – naar een goede ouder-schoolsamenwerking’ bundelt inzichten en praktische tools die uit dit pionierswerk voortvloeiden. Dit boek wil andere kleuterscholen inspireren, en bij uitbreiding het lager onderwijs, de kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning, en alle schoolnabije en externe partners die van ver of dicht betrokken zijn bij de ondersteuning van gezinnen met jonge kinderen. Het staat boordevol praktijken en verhalen uit de proeftuinen, tips en suggesties om zelf ook aan de slag te gaan.

‘Naar een goede ouder-schoolsamenwerking’ lijkt een erg ambitieuze doelstelling. En dat is het ook. Maar de proeftuinen kunnen de lezer alvast geruststellen met deze conclusie; kleine acties kunnen grote effecten hebben. Gewoon eraan beginnen!

Je kan het boek hier downloaden en/of bestellen (6€ voor verzendings- en afhandelkosten) via vbjk.be en steunpuntdiversiteitenleren.be.

Partners   

 •  GO! Scholengroep Brussel (promotor)
 •  Brusselleer, centrum voor basiseducatie
 •  GO! BS Balder Sint-Gillis
 •  GO! BS Balder vestiging Lotz Ukkel
 •  GO! BS De Buurt Schaarbeek
 •  GO! BS Nellie Melba Anderlecht
 •  GO! KDV Kaarsjesboom Sint-Gillis
 •  GO! KDV Scholengroep Brussel               
 •  GO! Ouders
 •  Kind & Gezin
 •  Onderwijscentrum Brussel
 •  Solidariteit voor het gezin vzw, dienst HOPON
 •  Huis der Gezinnen Anderlecht
 •  Lokaal Overlegplatform Brussel

Internationlization GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Privacy Policy | Disclaimer | Sitemap | © Scholengroep Brussel 2015 v1506