Schoolzoeker

Vind hier onze scholen

Vacatures


Voor alle sollicitaties in de scholen raadpleegt u best het overzicht op de website van de VDAB.


Voor spontane sollicitaties: stuur uw cv vergezeld van een motivatiebrief naar de personeelsdienst

Organigram

       

In dit organigram vindt u een overzicht van de Stafafdelingen, en de naam van de respectieve leidinggevenden. Naast de Stafafdelingen is er tevens het Algemeen directoraat waar een aantal Algemene diensten onder ressorteren.

Internationlization GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Privacy Policy | Disclaimer | Sitemap | © Scholengroep Brussel 2015 v1506