Schoolzoeker

Vind hier onze scholen

Vacatures


Voor alle sollicitaties in de scholen raadpleegt u best het overzicht op de website van de VDAB.


Voor spontane sollicitaties: stuur uw cv vergezeld van een motivatiebrief naar de personeelsdienst

Informatiedoorstroming Scholengroep Brussel over onze Visie en Missie

Missie & Visie


Scholengroep Brussel wil alle kwaliteiten van de wereldstad Brussel benutten om uit te munten in onderwijs, zodat elk kind, elke leerling en elke cursist kan doorgroeien naar een maatschappelijke persoonlijkheid
Beleidsplan 2016

Scholengroep Brussel besliste in 2011 om zijn toekomstvisie voor de komende vijf jaar te concretiseren en in een beleidsplan te gieten. Aan schooldirecties en stafdiensten werd gevraagd een inventaris te maken van aandachtspunten. Dit resulteerde in een opsomming van verbeterpunten. Op vraag van de Raad van Bestuur werd voor dit project externe begeleiding aangetrokken. In samenspraak werden daarna eerst strategische en vervolgens de operationele doelstellingen in kaart gebracht. Hieruit werden prioritaire doelstellingen geselecteerd en werd er rond elk project een team van maximaal vier collega's gevormd die concreet aan de slag gingen.

Ondertussen werden verschillende doelstellingen nog verfijnd of gerealiseerd en geïmplementeerd. Op deze manier wil de scholengroep zijn toekomst structureel vormgeven en veilig stellen. Wordt dus vervolgd én opgevolgd.

Internationlization GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Privacy Policy | Disclaimer | Sitemap | © Scholengroep Brussel 2015 v1506