Vacatures


Voor alle sollicitaties in de scholen raadpleegt u best het overzicht op de website van de VDAB.


Voor spontane sollicitaties: stuur uw cv vergezeld van een motivatiebrief naar de personeelsdienst

Historiek

De 3de staatshervorminging van 1988 de maakte de Gemeenschappen bevoegd voor onderwijs. Het 'Rijksonderwijs' werd vanaf toen Gemeenschapsonderwijs. Sinds begin 1999 communiceert het Gemeenschapsonderwijs ondertussen als GO!, onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is een Vlaamse openbare instelling die het officieel onderwijs organiseert in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap. Het is een van de drie onderwijsnetten, naast het officieel gesubsidieerd en het vrij gesubsidieerd onderwijs. De centrale inrichtende macht is de Raad voor het Gemeenschapsonderwijs (Rago) en in heel Vlaanderen en Brussel werden er 26 scholengroepen in het leven geroepen die regionaal een aantal scholen en instellingen clusteren. Deze scholengroepen zijn elk op zich inrichtende macht van de scholen in die bepaalde regio. Het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap omvat zowel peuter/kleuter-, lager-, secundair- als volwassenenonderwijs en telt om en bij de 1000 instellingen met meer dan 300.000 leerlingen en cursisten in het voltijds onderwijs.

Scholengroep Brussel, de grootste van de 26 scholengroepen die het GO! heeft in Vlaanderen en Brussel, omvat alle GO!-instellingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 2 vestigingen daarbuiten (Vilvoorde en Alsemberg). De scholengroep groepeert 39 instellingen voor basisonderwijs, 17 voor secundair onderwijs, 5 voor deeltijds kunstonderwijs, 31 kinderdagverblijven, 5 internaten en 1 voor volwassenenonderwijs op in het totaal 84 domeinen. Hij telt circa 3.300 personeelsleden en 27.000 leerlingen/cursisten.

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap streeft naar maximale, gelijke onderwijskansen en beschouwt elke leerling als een unieke persoonlijkheid met specifieke interesses en ambities. Jongeren moeten zich intellectueel en creatief kunnen ontplooien. Het GO! faciliteert en zorgt via de meer dan 1000 scholen dat om en bij de 300.000 leerlingen en cursisten de kans krijgen optimaal te groeien. Werken aan de ontwikkeling van elke persoonlijkheid, aan harmonie in diversiteit en aan verantwoordelijkheid ten aanzien van anderen, dat zijn de doelstellingen waarvoor elk schooljaar onze 34.000 medewerkers zich dagelijks engageren. Het GO! wil op die manier verdraagzame, respectvolle, positief kritische, mondige, verantwoordelijke, geëngageerde, creatieve, zelfstandige, sociale en leergierige persoonlijkheden vormen.

 

 

 

Internationlization GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Privacy Policy | Disclaimer | Sitemap | © Scholengroep Brussel 2015 v1506