Fotografieprijs Johan Van Steen

Johan, cursist fotografie bij ons Centrum voor Volwassenenonderwijs Coovi, was de ochtend van 22 maart 2016 met de metro op weg naar het werk toen hij kort na de aanslag in Zaventem door zijn verontruste echtgenote werd opgebeld. Toen even later metrostation Maalbeek het doelwit werd van een tweede aanslag bleef haar oproep onbeantwoord. Na enkele dagen als 'vermist' kwam dan na de twijfel plots die harde realiteit. Tussen Johans bezitting zat zijn gehavende gsm. Tot ieders verbazing lichtte die toch nog op maar toonde enkel het statische beeld van het scherm dat was blijven stil staan met daarop het uur waarop de wereld voor Johan stilstond: 9/11. Of hoe bizar toeval soms kan zijn...

De scholengroep vond het gepast om in overleg met Kristin, de partner van Johan, een fotowedstrijd te organiseren die zijn naam draagt met als doel de passioneel gedreven student fotografie van Brussel te motiveren om via fotografie oog te hebben voor belangrijke menselijke waarden en maatschappelijke thema’s en deze op een creatieve manier onder de aandacht te brengen. Thema van de fotografieprijs is HOPE. 

Internationlization GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Met de steun van • Avec le soutien de • Supported by

     

Een initiatief van
Organisé par • Organised by

 

in samenwerking met
en collaboration avec
in association with

 Privacy Policy | Disclaimer | Sitemap | © Scholengroep Brussel 2015 v1506