Schoolzoeker

Vind hier onze scholen

Vacatures

Directeur GO! Muziekacademie Anderlecht

Voor alle sollicitaties in de scholen raadpleegt u best het overzicht op de website van de VDAB.


Voor spontane sollicitaties: stuur uw cv vergezeld van een motivatiebrief naar de personeelsdienst

Directeur GO! Muziekacademie Anderlecht

Dapperheidsplein 5
1070 Anderlecht


De GO! Muziekacademie Anderlecht maakt deel uit van Scholengroep Brussel en biedt deeltijds kunstonderwijs aan in de domeinen Muziek, Woord en Dans te Anderlecht, Sint-Jans-Molenbeek en Sint-Pieters-Leeuw.
De academie is sterk verweven met de Brusselse context.  Zij werkt enerzijds verbredend naar de uiteenlopende doelgroepen in hoofdstedelijke en multiculturele context, anderzijds werkt de academie ook nauw samen met het kunst-secundair onderwijs, het hoger kunstonderwijs, de Nederlandstalige en Franstalige academies en tal van culturele partners en instellingen te Brussel. 

Doel van de functie

- je geeft gestalte aan het Artistiek Pedagogisch Project van de academie
- je bevestigt en versterkt de positie van de academie in deze boeiende en uitdagende context
- je neemt het beheer en onderhoud van de eigen infrastructuur en werkingsmiddelen waar

Taken

De functiebeschrijving kan worden opgevraagd bij scholengroep Brussel
Het Artistiek Pedagogisch Project, visie en missie van de academie kunnen worden opgevraagd bij de Muziekacademie Anderlecht (www.ma-an.be)

 

 

Wat verwachten wij?

- vaardigheden: competenties teamleiderschap, relatiebekwaamheid en organisatietalent worden naar voren geschoven

- Diploma: Master in Arts of gelijkwaardig met pedagogisch bekwaamheidsbewijs
- Artistieke renommee

- ten minste 5 jaar relevante beroepservaring (lesgeven of gelijkwaardig)

- in het bezit zijn van een vormingsattest voor het ambt van directeur, uitgereikt door het GO! onderwijs of de bereidheid dit te behalen binnen een redelijke termijn

 

Wat bieden wij?

- een FT-betrekking met ruime verantwoordelijkheid en autonomie

- collegiale ondersteuning op het niveau van scholengroep Brussel en de academies die tot de scholengroep behoren 

- gedurende de eerste twee jaren intensieve coaching

 

Solliciteren?

Een aangetekend schrijven met motivatie, CV, afschriften diploma's, bewijs van relevante beroepservaring en artistieke renommee, uiterlijk 21 oktober 2020, sturen aan mevrouw Conny Reniers, HR-verantwoordelijke scholengroep Brussel, Oud-Strijderslaan 200 te 1140 Evere.

 

Voor meer info over de selectieprocedure

Erwin De Mulder, Coördinerend directeur SO

Tel.: 02/7023069

Erwin.de.mulder@sgrbrussel.be

www.scholengroepbrussel.be


Internationlization GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Privacy Policy | Disclaimer | Sitemap | © Scholengroep Brussel 2015 v1506