Schoolzoeker

Vind hier onze scholen

Vacatures

Directeur Atheneum GO! for Business
Coördinator Plage en milieu

Voor alle sollicitaties in de scholen raadpleegt u best het overzicht op de website van de VDAB.


Voor spontane sollicitaties: stuur uw cv vergezeld van een motivatiebrief naar de personeelsdienst

Nieuws van Scholengroep Brussel

Nieuws

Terug naar een meer 'normale' toestand

Verlaging tot dreigingsniveau 3

Collegae  

Het is goed dat we morgen, woensdag 25 november, onze scholen, internaten en kinderdagverblijven opnieuw kunnen openstellen. Natuurlijk geven we daarmee in de eerste plaats gevolg aan de richtlijnen van de federale overheid, maar tegelijk kan ik niet genoeg beklemtonen hoe opgelucht en blij ik ben dat we onze leerlingen opnieuw kunnen geven waar ze recht op hebben: kwalitatief en emanciperend onderwijs in een veilige en dus per definitie seculiere omgeving. Een omgeving die enkel het GO! kan bieden.

We doen er dan ook alles aan om onze leerlingen én onze personeelsleden te ondersteunen. Daartoe hebben we de afgelopen dagen en uren intensief overlegd met de federale overheid, het kabinet onderwijs en de gemeentelijke autoriteiten. Alle nodige richtlijnen werden aan uw directeur overgemaakt. Ik ga er daarbij van uit dat ondanks alle (noodzakelijke) begeleidende maatregelen de lesdag morgen min of meer normaal zal verlopen. Ik verwijs hier ook naar de eerste minister die al herhaalde keren heeft gesteld dat de onderwijsinstellingen geen prioritaire doelwit zijn. Deze maatregelen zijn dan ook opgevat bij wijze van voorzorg. Ze zijn er tevens op gericht de taak van de politie, die al bij zovele acties is betrokken, niet nodeloos te verzwaren.

Dat de huidige toestand uitzonderlijk, ja ronduit moeilijk is, zal niemand ontkennen. De vaststelling gedurende twee lesdagen buitengesloten te zijn geweest van het vertrouwde klaslokaal en afgesneden te zijn van zijn leerlingen, de vreemde ervaring continu geconfronteerd te worden met de beelden van een bezette stad, het ervaren van ongeloof over de waanzin en de bloeddorst van religieuze fanatici: het zijn voorwaar geen alledaagse gevoelens. Voor wie in Brussel werkt of woont, is dit alles ronduit onwezenlijk. Onvatbaar ook, omdat de verschrikkelijke gebeurtenissen van Parijs alles tegenspreken waarin wij, als kinderen van de verlichting, geloven: de democratische rechtsstaat, de rede, de tolerantie, de scheiding tussen kerk en staat, het respect  voor de medemens en zijn specifieke keuzes en het onwrikbare geloof in de maakbare samenleving. In onze harten strijden angst en woede om de bovenhand te krijgen. Maar uiteindelijk zal toch de rede het moeten overnemen.

Uiteraard blijven er nog vele vragen. Ook bij mij. Maar we moeten met onze gevoelens van afschuw voor het onmenselijke wel rationeel en professioneel leren omgaan. Alleen dan kunnen we de krachten van de duisternis en de onwetendheid overwinnen  en vernietigen.

Als personeelsleden van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zijn we het aan onszelf verplicht zo professioneel mogelijk met deze situatie om te gaan. In de eerste plaats moeten we morgen op een serene, maar tegelijk vastberaden manier praten met onze leerlingen én met onze collegae. Dat zullen geen eenvoudige gesprekken zijn, omdat de wonden nog vers zijn. Maar ze moeten wel worden gevoerd. Uw directeur en de medewerkers van het CLB kunnen u hierbij bijstaan.

Vermijd echter te diep te gaan, dompel u niet onder in (destructieve) emoties. Probeer alleszins zo vlug mogelijk over te gaan tot de orde van de dag: de school is er om kinderen te laten leren. Precies om die terugkeer tot de normaliteit niet te belemmeren heb ik de media en de journalisten verboden morgen onze scholen te betreden. Ik heb er het volste vertrouwen in dat u morgen, ondanks de geslagen wonden,  met overtuiging aan de slag zult gaan. Ten bate van onze leerlingen, ten bate van de toekomst. Maar indien u blijvend met vragen zit, kunt u via uw directeur ondersteuning vragen bij de scholengroep. Ik dank u voor uw betrokkenheid en flexibiliteit en wens u dan ook een serene en vlotte werkdag toe.  

Met collegiale groet    

Jacky Goris
Algemeen directeur

Internationlization GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Privacy Policy | Disclaimer | Sitemap | © Scholengroep Brussel 2015 v1506