Schoolzoeker

Vind hier onze scholen

Vacatures

GO! Adjunct-directeur
Administratief medewerker Financiën

Voor alle sollicitaties in de scholen raadpleegt u best het overzicht op de website van de VDAB.


Voor spontane sollicitaties: stuur uw cv vergezeld van een motivatiebrief naar de personeelsdienst

Nieuws van Scholengroep Brussel

Nieuws

Speelplaats wordt speelpark bij BS H. Concience

De tuin die vele kinderen moeten missen

Twee jaar geleden werden op de school in Schaarbeek kippen gezet, dit bleek een slag in de roos te zijn, enerzijds voor de stadskinderen maar anderzijds ook voor de connectie met de buren die plots veel belangstelling voor de school toonden. Een bewijs dat de combinatie natuurontwikkeling en stadsbevolking nog groeiperspectieven heeft. Daarop is het schoolteam hardop beginnen dromen van een "natuurlijke" speelplaats met veel ontdekking voor de kinderen. Met dit plan heeft de school een subsidie en middelen gekregen van de VGC, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, waardoor de speelplaats een enorme metamorfose heeft ondergaan. Niets maar dan ook niets is te herkennen. Grote rotsblokken, meterslange boomstammen, heuvellandschappen, geurende planten en struiken en veel meer maken dat de speelplaats er nu sprookjesachtig en avontuurlijk uitziet. Voor ouders en leerlingen die nietsvermoedend naar de eerste schooldag kwamen, een complete verrassing.

 

Dit maar om aan te tonen dat de Nederlandstalige scholen in Brussel niet alleen overvol zitten, maar vooral om een positieve noot te geven dat Schaarbeek, en per uitbreiding Brussel, echt wel mogelijkheden biedt. Onderwijs in Brussel wordt nog te vaak als negatief bestempeld waar het vaak alleen maar kommer en kwel is. Bovendien de bewustwording om steeds meer ecologisch te gaan leven en hierop als school heel vroeg al op in te zetten, zal naar de toekomst toe nog belangrijker worden. Kortom de school wilde van de speelplaats de perfecte tuin maken die heel wat kinderen thuis niet hebben omdat ze op een appartement wonen. Daarnaast wil de school een inspiratiebron zijn voor andere scholen die zelf hun speelplaats een groen tintje willen geven. 

Internationlization GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Privacy Policy | Disclaimer | Sitemap | © Scholengroep Brussel 2015 v1506