Schoolzoeker

Vind hier onze scholen

Vacatures


Voor alle sollicitaties in de scholen raadpleegt u best het overzicht op de website van de VDAB.


Voor spontane sollicitaties: stuur uw cv vergezeld van een motivatiebrief naar de personeelsdienst

Nieuws van Scholengroep Brussel

Nieuws

GO! Scholengroep Brussel bundelt vier jaar kritische gesprekken met leerlingen in publicatie ‘In Dialoog’

Op 8 oktober kondigde GO! Scholengroep Brussel de publicatie aan van het boek ‘In Dialoog’ van de auteurs Montasser AlDe’emeh, arabist, islamoloog en jihadisme-onderzoeker en Werner de Saeger, expert religieus recht. Met dit boek versterkt en verdiept het GO! Brussel zijn diversiteitsbeleid in het kader van het Project Positieve Grensverleggende Interactie (PPGI!). Hiermee wil de scholengroep directies en schoolteams beter leren omgaan met conflicten en discussies die kunnen ontstaan uit de grote diversiteit aan achtergronden in de klas. De scholengroep zet hiervoor versterkt in op kritisch leren denken om de weerbaarheid van zijn leerlingen én onderwijzend personeel te vergroten.


Het boek is het resultaat van vier jaar veldonderzoek in 39 basis- en 17 secundaire scholen van GO! Scholengroep Brussel. Het geeft een gedetailleerd beeld van de verzuchtingen en bekommernissen van leerlingen die in de grootstedelijke Brusselse context op zoek zijn naar hun identiteit en plaats in de samenleving.


Het boek ‘In dialoog’ is geen eindpunt maar een volgende stap in het ‘Project Positieve Grensverleggende Interactie’ (PPGI!). De scholengroep zal verder investeren in allerlei initiatieven om het kritisch denkvermogen van de leerlingen te stimuleren.  De klas- en individuele gesprekken met Montasser AlDe’emeh worden verdergezet en het team ‘kritisch denken’ werd sinds vorig schooljaar uitgebreid met Hasna Ait-Hamou en Sara Bouabbi.  Daarnaast zal GO! Scholengroep Brussel verder investeren in onderzoek. Er zullen ook studiedagen worden georganiseerd en ervaringen worden gedeeld met andere scholengroepen van het GO! Ten slotte wordt er gezocht naar  samenwerkingsverbanden om het project Europees en internationaal uit te rollen.

 

‘In Dialoog’ is een co-editie van Politeia en VUBPRESS en is verkrijgbaar via deze link.

 

 

Privacy Policy | Disclaimer | Sitemap | © Scholengroep Brussel 2015 v1506