SCHOLENGROEP BRUSSEL omvat 31 kinderdagverblijven, 38 basisscholen, 17 scholen SO, 5 DKO, 2 Centra Volwassenen-onderwijs, 1 CLB en 1 centrale keuken op 74 domeinen met zo'n 3.300 personeelsleden en ruim 27.000 leerlingen/cursisten.

Schoolzoeker

Vind hier onze scholen

Vacatures

Directeur GO! Muziekacademie Anderlecht

Voor alle sollicitaties in de scholen raadpleegt u best het overzicht op de website van de VDAB.


Voor spontane sollicitaties: stuur uw cv vergezeld van een motivatiebrief naar de personeelsdienst

banner

Scholengroep Brussel in actie !

Friday, March 20, 2020

Bedankt!!!

…aan alle leerkrachten en directeurs die in deze moeilijke en zeer uitzonderlijke tijd dagelijks hun uiterste best doen om leerlingen te ondersteunen, te inspireren en te prikkelen via online leerplatformen en sociale media. Ook een welverdiend applaus voor onze begeleiders en leidinggevenden in de kinderdagverblijven en al onze MDV medewerkers. Hun inzet en engagement is van onschatbare waarde en getuigen van burgerzin, één van de kernwaarden van het GO!

Een greep uit het inspirerende en creatieve aanbod: 

Leerkrachten van GO! Basisschool Nellie Melba in Anderlecht startten een atelier om samen met de leerlingen in de opvang op school mondmaskers te maken.


De leerlingen van het zesde leerjaar van GO! Basisschool T'Overbeek uit Ganshoren volgen het nieuws over het coronavirus op de voet. Ze vertellen erover in een aantal artikels op de website van Bruzzket.

Meer info op: https://www.bruzzket.be/coronavirus/basisschool-toverbeek-over-het-coronavirus-2020-03-16


De leerkrachten lichamelijke opvoeding van GO! Technisch Atheneum Jette lanceerden de ‘LO challenges’. Nu we allemaal thuis moeten blijven, is het belangrijk om voldoende te blijven bewegen. De oefeningen kunnen allemaal met huis-, tuin- en keukenmateriaal uitgevoerd worden op een kleine oppervlakte. Een paar voorbeelden: in 30 seconden pompen waarbij je zoveel mogelijk afwisselend één hand op een blad houdt, jongleren met kousen, zo veel en zo snel mogelijk over een lijn trippelen.

Dagelijks posten de leerkrachten een ‘LO challenge’ op de instagrampagina en de facebookpagina van de school. Ze doen een oefening voor en dagen dan de leerlingen uit om het beter te doen. De leerlingen kunnen hun filmpje doorsturen op de instagrampagina van de school of ze posten het zelf op sociale media met #lochallenge.

 
Friday, February 14, 2020

Veel interesse voor welzijn en ‘outdoor learning’, digitalisering en diversiteit tijdens de 4de editie van de tweejaarlijkse pedagogische studiedag voor lagere- en kleuterscholen

Op woensdag 12 februari konden 800 enthousiaste leerkrachten van het kleuter- en lager onderwijs hun kennis verruimen tijdens inspirerende workshops rond actuele onderwijs- en opvoedkundige thema’s.  De workshops vonden plaats in 5 verschillende scholen: BSKA Etterbeek, BS De Kleine Geuzen, BS Unescoschool, BS ’t Plantzoentje en KA-Hiel. 
Voor het samenstellen van het programma reikten scholen onderwerpen en vragen aan die hen bijzonder interesseren en bezighouden. Op basis van deze informatie werd gezocht naar goede praktijkvoorbeelden in onze scholengroep. Voor een aantal thema’s werden ook externe sprekers uitgenodigd.

Dit resulteerde in een breed en divers programma dat inspeelde op de uiteenlopende interesses en verwachtingen.  Zo was er aandacht voor pedagogische thema’s waaronder zelfregulerend leren, co-teaching en flexibele leertrajecten. De workshops rond digitalisering met thema’s als ‘werken met tablets en digitale keuzeborden’ en creatief leren programmeren, bewijzen het belang ervan en ook de ruime interesse van leerkrachten om hiermee aan de slag te gaan. Verder was er ook aandacht voor ‘omgaan met diversiteit’ en het ‘onthaal van anderstalige nieuwkomers’. De sessies rond ‘welzijn’ en ‘outdoor learning’ kregen opvallend veel belangstelling. In alle workshops werd gestreefd naar een evenwichtige mix van theorie, praktijk en interactie.

De vele inzichten en praktijkvoorbeelden zullen onze leerkrachten inspireren om versterkt in te zetten op kwaliteitsvol modern onderwijs!
Thursday, January 16, 2020

Officiële inhuldiging nieuwbouw GO! Basisschool Balder in Sint-Gillis

Plaats voor 182 kinderen in nieuwe gebouwen Mérodestraat

Het nieuwe schoolgebouw van GO! Basisschool Balder in Sint-Gillis werd op 15 januari feestelijk ingehuldigd in aanwezigheid van Brussels minister van Nederlandstalig onderwijs, Sven Gatz. Dankzij de nieuwbouw konden alle kleuterklassen en de 1ste graad van de lagere school ontdubbelen. De school heeft nu een totale capaciteit van 182 kinderen. Het fonkelnieuwe gebouw telt 4 verdiepingen met 11 klassen waarvan 7 in het kleuteronderwijs en 4 in de lagere afdeling. Vanop het dakterras, dat ook dienst zal doen als buitenspeelplaats, kunnen de leerkrachten en kinderen genieten van  een indrukwekkend verzicht op Brussel. Volgens Kim Lagast, directeur van de school, nodigt de indeling van het nieuwe gebouw uit om vernieuwend samen te werken over de klassen heen. De polyvalente ruimtes waaronder de refter, de turnzaal en de opvang, kunnen zeer functioneel ingezet worden om de band met de buurt te versterken.  

Friday, December 20, 2019

Campus Comenius breidt uit met nieuwe basisschool en kinderdagverblijf

Op 11 december vond de officiële inhuldiging van de nieuwe basisschool en het kinderdagverblijf op Campus Comenius in Koekelberg plaats in aanwezigheid van Brussels Minister van Nederlandstalig Onderwijs, Sven Gatz, Brussels Minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid Elke Van Den Brandt en Afgevaardigd Bestuurder van het GO! Onderwijs, Raymonda Verdyck.

Net zoals in de secundaire school koos Scholengroep Brussel ook in de basisschool voor een vernieuwende opvoedkundige aanpak waarin zelfstandigheid en samenwerken centraal staan.

Het nieuwe kinderdagverblijf heeft een capaciteit van 49 kinderen. De ligging op dezelfde site als de kleuterschool kadert in de ‘campus visie’ van Scholengroep Brussel die gericht is op het stimuleren van samenwerking tussen verschillende leeftijdsgroepen.

Bekijk de Bruzz-reportage: https://www.bruzz.be/video-campus-comenius-heeft-nu-ook-basisschool-en-kinderdagverblijf-2019-12-11


Monday, May 20, 2019

Van kaal en saai naar mooi gevarieerd !

Speelplaats GO! BS DE Kleine Geuzen officieel ingehuldigd

Op maandag 20 mei knipte minister Guy Vanhengel het lint door van de vernieuwde speelplaats van De Kleine Geuzen. Het project kadert in de subsidiesteun voor de Buitenspelprojecten van de Vlaamse Gemeenschaps-commissie. De vroegere kale en saaie speelplaats werd dankzij de steun en met middelen van de VGC omgebouwd tot een heuse ontspanningsruimte met verschillende zones. Het geeft de kinderen de kans om zich te ontspannen naargelang hun eigen noden en behoeften. Zo zijn er uitdagende speeltuigen voor de durvers, creatievere ruimtes, een rustige zone om te chillen en een sportzone. Onder de nieuwe klinkers en minder zichtbaar maar niet minder nuttig, werd een nieuw afwateringssysteem aangelegd. Een investering van 280.000 euro.

12345678910 Last
Internationlization GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

OUDER-SCHOOL
SAMENWERKING

Warm, welkom en wederkerig inspiratieboek voor kleuterscholen voor een goede, wederkerige ouder-schoolsamenwerking! Meer.

Brochure SO

De brochure met het volledige aanbod secundair onderwijs vindt u hier

Privacy Policy | Disclaimer | Sitemap | © Scholengroep Brussel 2015 v1506