Schoolzoeker

Vind hier onze scholen

Vacatures

Directeur GO! atheneum E. Hiel - Schaarbeek
Directeur GO! lyceum Martha Somers - Laken
Directeur GO! atheneum Ukkel
Adjunct-directeur GO! BS De Wimpel - Elsene

Voor alle sollicitaties in de scholen raadpleegt u best het overzicht op de website van de VDAB.


Voor spontane sollicitaties: stuur uw cv vergezeld van een motivatiebrief naar de personeelsdienst

Adjunct-directeur GO! BS De Wimpel - Elsene

Cansstraat 14-18 - 1050 Elsene

Adjunct-directeur GO! BS De Wimpel Elsene

 

Doel van de functie

GO! BS De Wimpel Elsene is een basisschool die deel uitmaakt van Scholengroep Brussel en is gelegen in het zuidoosten van Brussel. U wordt adjunct directeur van de kleuterafdeling. 

De school telt 11 kleuterklassen en 7 lagere schoolklassen.

De 11 kleuterklassen liggen verspreid over 4 vestigingen, elk met hun specifieke context verschillend volgens de buurt waarin die is gelegen. 

Het kleuterteam bestaat enerzijds uit zeer gemotiveerde jonge leerkrachten anderzijds uit gemotiveerde en reeds geruime tijd standvastige leerkrachten.
De school zet enorm in op levensecht leren waarbij leerlingen heel veel kansen krijgen om te ontdekken en te experimenteren.  De leerkrachten geven veel aandacht aan breed evalueren met de focus op talentontwikkeling van elk kind.
Op de domeinen van de wijkafdelingen bevinden zich ook kinderdagverblijven waarmee nauw wordt samengewerkt.

 

Taken

De functiebeschrijving kan worden opgevraagd bij Scholengroep Brussel.

 

Wat verwachten wij?

- vaardigheden : competenties teamleiderschap, resultaatgerichtheid en relatiebekwaamheid worden naar voren geschoven

- diploma : onderwijzer/kleuteronderwijzer of bachelorniveau met pedagogisch bekwaamheidsbewijs

- ten minste 5 jaren relevante (lesgeven of gelijkwaardig) beroepservaring 

- in het bezit zijn van een vormingsattest voor het ambt van directeur of adjunct-directeur, uitgereikt door GO! onderwijs of de bereidheid dit te behalen binnen een redelijke termijn 

 

Wat bieden wij?

- werken in een aangename lerende omgeving

- intensieve coaching gedurende de eerste twee jaren


Solliciteren?

Een aangetekend schrijven met CV, afschriften diploma's en bewijs relevante beroepservaring, uiterlijk 12 december 2018, richten aan mevrouw Conny Reniers, HR-verantwoordelijke scholengroep Brussel, Oud-Strijderslaan 200 te 1140 Evere.

 

Voor meer info over de selectieprocedure:

Pascal Onderdonk, coördinerend directeur BaO 

02 727 06 70

pascal.onderdonk@sgrbrussel.be

www.scholengroepbrussel.be

Internationlization GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Privacy Policy | Disclaimer | Sitemap | © Scholengroep Brussel 2015 v1506