Schoolzoeker

Vind hier onze scholen

Vacatures

Directeur Kunsthumaniora Laken

Voor alle sollicitaties in de scholen raadpleegt u best de website van het GO!


Voor spontane sollicitaties: stuur uw cv vergezeld van een motivatiebrief naar de personeelsdienst

Nieuws van Scholengroep Brussel

Nieuws

Kick off moment voor JFK's

Info en netwerkmoment voor nieuwe leerkrachten en teamleden SO

Internationlization GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap