Schoolzoeker

Vind hier onze scholen

Vacatures

Directeur GO! atheneum E. Hiel - Schaarbeek
Directeur GO! lyceum Martha Somers - Laken
Directeur GO! atheneum Ukkel
Adjunct-directeur GO! BS De Wimpel - Elsene

Voor alle sollicitaties in de scholen raadpleegt u best het overzicht op de website van de VDAB.


Voor spontane sollicitaties: stuur uw cv vergezeld van een motivatiebrief naar de personeelsdienst

Nieuws van Scholengroep Brussel

Nieuws

GO! en gemeente Berchem akkoord over Unesco-school

Consensus over tijdelijke vestiging in Koning Albertlaan

Het GO! en de gemeente Sint-Agatha-Berchem kwamen onlangs tot een vergelijk over de locatie voor de basisschool die zich tijdelijk mag vestigen aan de Koning Albertlaan. Deze laan is in vele opzichten veiliger en zou voor minder mobiliteitsproblemen zorgen.

Binnenkort starten de werken voor het nieuwe GO! Atheneum Koekelberg en de Unescobasisschool. De huidige site wordt volledig gesloopt waardoor zowel het Atheneum als de basisschool tijdelijk moeten uitwijken. Het Atheneum zit al een tijd op een andere locatie maar voor de Unesco-basisschool was het een moeilijke zoektocht. Aanvankelijk waren de plannen om de tijdelijke school voor 2 jaar te vestigen in de Groot-Bijgaardenstraat maar daarover kon geen consensus bereikt worden.

Uiteindelijk kwamen het gewest, het GO! en de gemeente dan tot een vergelijk en mag de Unesco-basisschool zich tijdelijk vestigen in modulaire klassen op een voorlopig nog braakliggend terrein aan de Koning Albertlaan. Deze laan is breder met een beter beheer van de mobiliteit en beveiliging van de weggebruikers als gevolg. Parkeerplaatsen langs de weg kunnen gedurende bepaalde uren gebruikt worden als kiss and ride-zone en een beveiligde tramhalte bevindt zich in de nabijheid.
Internationlization GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Privacy Policy | Disclaimer | Sitemap | © Scholengroep Brussel 2015 v1506