Schoolzoeker

Vind hier onze scholen

Vacatures

Directeur GO! Basisschool H. Conscience

Voor alle sollicitaties in de scholen raadpleegt u best het overzicht op de website van de VDAB.


Voor spontane sollicitaties: stuur uw cv vergezeld van een motivatiebrief naar de personeelsdienst

Nieuws van Scholengroep Brussel

Nieuws

Wednesday, July 03, 2019

Directeur GO! Basisschool H. Conscience

Plaats tewerkstelling SCHAARBEEK

Functieomschrijving
GO! Basisschool Hendrik Conscience in Schaarbeek is gelegen op een boogscheut van het Josaphatpark. De 360 leerlingen en hun gemotiveerd team zijn op zoek naar een enthousiaste en inspirerende directeur. De school bevindt zich in de rustige wijk Terdeltwijk van Schaarbeek en beschikt bovendien over een fantastisch groen domein met gerenoveerde en vernieuwde gebouwen. Dit biedt heel wat mogelijkheden voor de organisatie en is uniek voor een grootstad als Brussel.Bij de functie van de directeur worden de competenties teamleiderschap, organisatietalent en relatiebekwaamheid naar voren geschoven.
De functiebeschrijving kan worden opgevraagd bij Scholengroep Brussel.


Profiel
U hebt minstens 5 jaren relevante beroepservaring (lesgeven of gelijkwaardig)
U beschikt over een bachelordiploma (pedagogisch) of aangevuld met pedagogisch bekwaamheidsbewijs.
U beschikt over het bekwaamheidsbewijs voor het ambt van directeur GO! of bent bereid dit te behalen binnen een redelijke termijn.


Jobgerelateerde competenties
De activiteiten van het pedagogische team en het personeel organiseren en coördineren
De loopbaan van het personeel opvolgen (beoordeling, overplaatsing, promotie, ...)
Behoeften aan competentieontwikkeling en een opleidingsplan bepalen
Het budget van een organisatie bepalen en opvolgen
De kwaliteit van het onderwijs bewaken
De toepassing van de omgangsregels, de veiligheids- en hygiëneregels binnen de onderwijsinstelling controleren
Sensibiliseringsacties opzetten en sancties nemen
De toepassing van pedagogische en educatieve oriëntering superviseren
Leerlingen of studenten in hun oriëntatiekeuze adviseren
Samen met lesgevers de pedagogische, educatieve of artistieke projecten van de onderwijsinstelling voorbereiden en opvolgen
Lesgevers, personeel, leerlingen of studenten, ouders en instanties informeren over de visie en het functioneren van de onderwijsinstelling
Het aangeboden onderwijs controleren
De pedagogische activiteiten van het onderwijzend, opvoedings- en oriëntatiepersoneel evalueren
Het onthaal en de opvang van leerlingen of studenten in de onderwijsinstelling organiseren (korte pauzes, studies, eetgelegenheid, internaat, ...)
Het machinepark en de gebouwen opvolgen
Aankopen van uitrusting bepalen en werkzaamheden aan de infrastructuur vastleggen
De nood aan personeel identificeren en personeel aanwerven (opvoeders, interim lesgevers, ...)


Persoonsgebonden competenties (= ordenen)
Creatief denken (Inventiviteit)
Samenwerken als hecht team
Regels en afspraken nakomen
Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
Resultaatgerichtheid
Leervermogen hebben
Omgaan met stress
Zin voor nauwkeurigheid hebben
Zelfstandig werken
Klantgerichtheid
Contactvaardig zijn


Aanbod
Werken in een aangename lerende omgeving.
Collegiale ondersteuning op het niveau van Scholengroep Brussel.
Gedurende de eerste twee jaren intensieve coaching.


Plaats tewerkstelling
Gustave Latinislaan 94 - 100 1030 SCHAARBEEK


Hoe en waar solliciteren?
Aangetekend schrijven met CV, motivatiebrief, afschriften diploma's, bewijs relevante beroepservaring uiterlijk 31 augustus

Monday, May 20, 2019

Van kaal en saai naar mooi gevarieerd !

Speelplaats GO! BS DE Kleine Geuzen officieel ingehuldigd

Op maandag 20 mei knipte minister Guy Vanhengel het lint door van de vernieuwde speelplaats van De Kleine Geuzen. Het project kadert in de subsidiesteun voor de Buitenspelprojecten van de Vlaamse Gemeenschaps-commissie. De vroegere kale en saaie speelplaats werd dankzij de steun en met middelen van de VGC omgebouwd tot een heuse ontspanningsruimte met verschillende zones. Het geeft de kinderen de kans om zich te ontspannen naargelang hun eigen noden en behoeften. Zo zijn er uitdagende speeltuigen voor de durvers, creatievere ruimtes, een rustige zone om te chillen en een sportzone. Onder de nieuwe klinkers en minder zichtbaar maar niet minder nuttig, werd een nieuw afwateringssysteem aangelegd. Een investering van 280.000 euro.

Thursday, May 16, 2019

Campus Theodoor: een GO! basisschool, een KDV en scoutslokalen

GO! BS Theodoortje in nieuw complex

Op donderdag 16 mei vond de officiële voorstelling plaats van de nieuwe Campus Theodoor, een verwijzing naar Theodoor Verhaegen, stichter van VUB. Het nieuwe energiepassieve gebouwencomplex omvat het grootste kinderdagverblijf van Brussel, scoutslokalen, enkele administratieve lokalen en GO! basisschool Theodoortje dat enkele jaren geleden opstartte in modulaire units. Op de foto v/l.n.r. minister Guy Vanhengel, voorzitter Julien Meganck, algemeen directeur Jurgen Wayenberg en Steven Vervoort, directeur onderwijs van de VGC. De vos is de mascotte en het nieuwe logo van het complex, verwijzend naar het natuurgebied in de buurt.

Wednesday, May 08, 2019

Agape tekent charter en meet voedselverspilling

Nulmeting om voedseloverschotten in scholen in kaart te brengen

Agape, de centrale keuken van de scholengroep, en partners uit het onderwijs en de voedingsindustrie en Vlaams minister Hilde Crevits, ondertekenden het charter voor meer gezonde evenwichtige en duurzame schoolmaaltijden. Het initiatief komt van de cateraars die vinden dat scholen zich nog te weinig bewust zijn van de criteria en het belang van gezonde en duurzame maaltijden. In dat kader hebben Agape, GO! scholengroep Gent en non-profit partner Rikolto (Vredeseilanden) samen een project opgezet bij 9 scholen om voedselverspilling aan te pakken en om leerlingen bewust te maken en te laten nadenken over antwoorden op de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat er zo weinig mogelijk voedsel in de vuilnisbak belandt. Foto: Gino Mouton, directeur catering Agape, ondertekent het charter onder het goedkeurend oog van minister Crevits.

Thursday, April 25, 2019

Gloednieuwe state-of-the-art praktijklokalen voor bakkers, slagers en brouwers

VGC investeert € 8 miljoen in nieuwe paviljoenen COOVI

Op 25 april 2019 vond de officiële inhuldiging plaats door minister Guy Vanhengel, voorzitter van het College van de VGC, Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van GO! en Jurgen Wayenberg, algemeen directeur scholengroep Brussel, van de nieuwe lokalen die zowel door COOVI secundair (dagonderwijs) als door het CVO COOVI (volwassenenonderwijs) zullen gebruikt worden voor de opleidingen bakker, slager, chocolatier, bierbrouwer en likeur- en wijndestillateur. Ook het distributiecentrum (magazijn) vindt er voortaan onderdak.

RSS
12345678910 Last
Internationlization GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Privacy Policy | Disclaimer | Sitemap | © Scholengroep Brussel 2015 v1506