Schoolzoeker

Vind hier onze scholen

Vacatures

Directeur GO! atheneum E. Hiel - Schaarbeek
Directeur GO! lyceum Martha Somers - Laken
Directeur GO! atheneum Ukkel
Adjunct-directeur GO! BS De Wimpel - Elsene

Voor alle sollicitaties in de scholen raadpleegt u best het overzicht op de website van de VDAB.


Voor spontane sollicitaties: stuur uw cv vergezeld van een motivatiebrief naar de personeelsdienst

Directeur GO! lyceum Martha Somers - Laken

Karel Bogaerdstraat 4 - 1020 Brussel (Laken)

Het Lyceum Martha Somers (LMS) biedt vele vormen van flexibele individuele trajecten aan op maat en ook leertrajecten op graadniveau. Flexibele leertrajecten bieden vele mogelijkheden en kansen. Het resulteert in een daling van het aantal vroege schoolverlaters. Met flexibele leertrajecten slaagt het Lyceum er ook in om de ongekwalificeerde uitstroom tegen te gaan. Hiervoor beschikt het Lyceum Martha Somers over een gedreven schoolteam. Het LMS heeft dit schooljaar 430 leerlingen en ruim 50 personeelsleden. (Meer info: zie website van het lyceum)


Doel van de functie
• Je verzekert de algemene leiding van de school in al zijn facetten;
• Je hebt de regie over de realisatie van het pedagogische project van de school; 
• Je bent verantwoordelijk voor het coördineren van het pedagogisch team;
• Je bouwt een intern en extern netwerk uit, onder anderen met de partners van de school en de ouders van de leerlingen;
• Je bent verantwoordelijk voor het materiële, administratieve en financiële beheer van de school. Je stuurt hiervoor een team medewerkers aan.

Taken
De functiebeschrijving kan worden opgevraagd bij Scholengroep Brussel.

Wat verwachten wij?

• Vaardigheden: competenties teamleiderschap, relatiebekwaamheid en flexibiliteit;
• Studie- en beroepsvereisten:
     - Masterdiploma of gelijkwaardig + bewijs pedagogische bekwaamheid + min. 5 jaren relevante beroepservaring (lesgeven of gelijkwaardig)
     - Bekwaamheidsbewijs ambt van directeur (GO!) of de bereidheid dit te behalen binnen een redelijke termijn

Wat bieden wij?
• Werken in een aangename lerende omgeving;
• Collegiale ondersteuning op het niveau van Scholengroep Brussel;
• Intensieve coaching gedurende de eerste twee jaren.

Hoe solliciteren?
Een aangetekend schrijven met CV, afschriften diploma's en bewijs relevante beroepservaring, uiterlijk zaterdag 15 december 2018, sturen aan mevrouw Conny Reniers, HR-verantwoordelijke Scholengroep Brussel, Oud-Strijderslaan 200 te 1140 Evere.

Voor meer info over de selectieprocedure
Coördinerend directeur SO: Erwin De Mulder
Tel. 02 702 30 69

Internationlization GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Privacy Policy | Disclaimer | Sitemap | © Scholengroep Brussel 2015 v1506