Schoolzoeker

Vind hier onze scholen

Vacatures

Directeur GO! RHok-academie - Etterbeek
Adjunct-directeur GO! BS De Wimpel - Elsene
Directeur GO! BS Kasteel Beiaard - Neder-Over-Heembeek

Voor alle sollicitaties in de scholen raadpleegt u best het overzicht op de website van de VDAB.


Voor spontane sollicitaties: stuur uw cv vergezeld van een motivatiebrief naar de personeelsdienst

Vacatures

Directeur GO! BS Kasteel Beiaard - Neder-Over-Heembeek

Kruipweg 23 - 1120 Neder-Over-Heembeek

Directeur BS Kasteel Beiaard Neder-Over-Heembeek

 

Doel van de functie

BS Kasteel Beiaard te Neder-Over-Heembeek is een basisschool die deel uitmaakt van Scholengroep Brussel.  De school is een groene long in een stedelijke omgeving.

Tijdens de doorlichting van de onderwijsinspectie van februari 2018, behaalde de school een uitstekend advies met felicitaties.

U wordt directeur van een stabiel, enthousiast, competent en solide schoolteam dat een duidelijke visie heeft op kwaliteitsvol onderwijs.  U wordt daarnaast ondersteund door een fulltime ervaren beleidsondersteuner.

De school heeft 6 kleuterklassen en 11 lagere klassen.  Daarnaast worden de leerkrachten en leerlingen bijgestaan door een groot zorgteam, geleid door een voltijds zorgcoördinator.

De school zet sterk in op breed evalueren, kwaliteitszorg en nieuwe pedagogische uitdagingen, zowel in de kleuterschool als in de lagere school.

Op het domein van de school bevindt zich ook een kinderdagverblijf waarmee nauw wordt samengewerkt.

 

Taken

De functiebeschrijving kan worden opgevraagd bij Scholengroep Brussel.

 

Wat verwachten wij?

- vaardigheden : competenties teamleiderschap, probleemoplossend werken en relatiebekwaamheid worden naar voren geschoven

- diploma : onderwijzer/kleuteronderwijzer of bachelorniveau met pedagogisch bekwaamheidsbewijs

- ten minste 5 jaren relevante (lesgeven of gelijkwaardig) beroepservaring 

- in het bezit zijn van een vormingsattest voor het ambt van directeur of adjunct-directeur, uitgereikt door GO! onderwijs of de bereidheid dit te behalen binnen een redelijke termijn 

 

Wat bieden wij?

- werken in een aangename lerende omgeving

- intensieve coaching gedurende de eerste twee jaren


Solliciteren?

Een aangetekend schrijven met CV, afschriften diploma's en bewijs relevante beroepservaring, uiterlijk 30 november 2018, richten aan mevrouw Conny Reniers, HR-verantwoordelijke scholengroep Brussel, Oud-Strijderslaan 200 te 1140 Evere.

 

Voor meer info over de selectieprocedure:

Coördinerend directeur BAO : Pascal Onderdonk

02 727 06 70

pascal.onderdonk@sgrbrussel.be

www.scholengroepbrussel.be

Internationlization GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap