Schoolzoeker

Vind hier onze scholen

Vacatures

Beleidscoördinator CLB Brussel
Directeur Atheneum Ukkel

Voor alle sollicitaties in de scholen raadpleegt u best de website van het GO!


Voor spontane sollicitaties: stuur uw cv vergezeld van een motivatiebrief naar de personeelsdienst

Vacatures

Directeur Atheneum Ukkel

Directeur Atheneum Ukkel secundair onderwijs

Het gaat om een voltijdse waarnemende aanstelling.

 

Nekkersgatlaan 17

1180 Ukkel

 

 

Start : 6 november 2017

Einde : onbepaald 


Het atheneum van Ukkel is een school met een 300-tal leerlingen en circa 40 personeelsleden, met opleidingen ASO, TSO en BSO.

De school is gelegen in een groene omgeving en heeft op de campus een sporthal en een autonome basisschool.

 

Wat verwachten wij ?

U verzekert de algemene leiding van de school in al zijn facetten.

U hebt de regie over de realisatie van het pedagogische project van de school, de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen van de leerlingen.

U bent verantwoordelijk voor het coördineren van het pedagogisch team en voor het opzetten van acties die de schoolintegratie van leerlingen, leerkrachten en ouders ten goede komen.

U bouwt een intern en extern netwerk uit, met o.a. de partners van de school en de ouders van de leerlingen.

U bent verantwoordelijk voor het materiële, administratieve en financiële beheer van de school. U stuurt hiervoor een team van medewerkers aan.

 

De functiebeschrijving kan worden opgevraagd bij Scholengroep Brussel

 

Vaardigheden

- competenties: teamleiderschap, relatiebekwaamheid en flexibiliteit;

- vaardig in het ontwikkelen, verdedigen en uitdragen van schoolbeleid;

- vaardig in het leiden van verander- en verbeterprocessen;

- organisatievaardigheden;

- communicatieve vaardigheden

 

Studievereisten

- Masterdiploma of gelijkwaardig en bewijs van pedagogische bekwaamheid

- minstens 5 jaren relevante beroepservaring (lesgeven of gelijkwaardig)

- bekwaamheidsbewijs voor het ambt van directeur (GO!) of de bereid zijn dit te behalen binnen een redelijke termijn

 

Wat bieden wij?

- Werken in een aangename lerende omgeving

- Collegiale ondersteuning op het niveau van Scholengroep Brussel

- Gedurende de eerste twee jaren intensieve coaching

 

Solliciteren?

Een aangetekend schrijven met CV, afschriften diploma's en bewijs relevante beroepservaring, uiterlijk 30 september 2017, sturen aan de heer Peter Luyckx, Personeelsdirecteur Scholengroep Brussel, Oud-Strijderslaan 200 te 1140 Evere.

 

Voor meer info over de selectieprocedure :

Coördinerend directeur : Erwin De Mulder

tel. : 02/702.30.69

Erwin.de.mulder@sgrbrussel.be

www.scholengroepbrussel.be

 

 

Internationlization GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap