Schoolzoeker

Vind hier onze scholen

Vacatures


Voor alle sollicitaties in de scholen raadpleegt u best de website van het GO!


Voor spontane sollicitaties: stuur uw cv vergezeld van een motivatiebrief naar de personeelsdienst

Nieuws van Scholengroep Brussel

Nieuws

KTA Jette op Slovaakse televisie

Pyamadag en Bednet

Internationlization GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap