Schoolzoeker

Vind hier onze scholen

Vacatures

Directeur BS Kasteel Beiaard Neder-Over-Heembeek

Voor alle sollicitaties in de scholen raadpleegt u best het overzicht op de website van de VDAB.


Voor spontane sollicitaties: stuur uw cv vergezeld van een motivatiebrief naar de personeelsdienst

Nieuws van Scholengroep Brussel

Nieuws

Kinderen voor vrede en verdraagzaamheid

Bijna 1000 leerlingen maken menselijke ketting in Josefat-park

Internationlization GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap