Schoolzoeker

Vind hier onze scholen

Vacatures

Directeur BS Kasteel Beiaard Neder-Over-Heembeek

Voor alle sollicitaties in de scholen raadpleegt u best het overzicht op de website van de VDAB.


Voor spontane sollicitaties: stuur uw cv vergezeld van een motivatiebrief naar de personeelsdienst

Nieuws van Scholengroep Brussel

Nieuws

Vlaams minister-president Bourgeois bezoekt KA Anderlecht

In een open dialoog polsen naar noden en behoeften van jongeren

Internationlization GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap