Schoolzoeker

Vind hier onze scholen

Vacatures

Directeur BS Kasteel Beiaard Neder-Over-Heembeek

Voor alle sollicitaties in de scholen raadpleegt u best het overzicht op de website van de VDAB.


Voor spontane sollicitaties: stuur uw cv vergezeld van een motivatiebrief naar de personeelsdienst

Nieuws van Scholengroep Brussel

Nieuws

Geletterdheidcoaching bij opleiding hulpkok

Project CVO COOVI op elektronisch platform volwasseneducatie Europa

Internationlization GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap