Schoolzoeker

Vind hier onze scholen

Vacatures

Directeur BS Kasteel Beiaard Neder-Over-Heembeek

Voor alle sollicitaties in de scholen raadpleegt u best het overzicht op de website van de VDAB.


Voor spontane sollicitaties: stuur uw cv vergezeld van een motivatiebrief naar de personeelsdienst

Nieuws van Scholengroep Brussel

Nieuws

Agape leverde 20% meer maaltijden in 2016

Centrale keuken van Scholengroep Brussel haalt nieuw record

Internationlization GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap